Aktīvs: Dvietes muižas dārgumu lādē: mežs, daba, mednieks, veselība

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēts projekts „Dvietes muižas dārgumu lādē: mežs, daba, mednieks, veselība” (Nr. 22-03-AL28-A019.2201-000007).

Projekta mērķis ir Dvietes muižas ēkā 1. stāvā izveidot tematisko istabu – Zaļā klase, kurā norisināsies dažādas aktivitātes, kas saistītas ar dabu un tās ietekmi Dvietes pagastā un pasaulē kopumā. Paralēli tiks atjaunotas arī sanitārās telpas, lai pasākumu apmeklētājiem būtu ērtāka uzturēšanās ēkā.

Mākslas un radošuma darbnīcas “Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēts projekts „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā” (Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000036).

Projekta mērķis bija izveidot mākslas un radošuma darbnīcu „Mansarda rosītava” Dvietes muižas mansarda stāvā un nodrošināt aktivitātēm atbilstošas telpas, aprīkojumu un vidi.

Dvietes muižas ēkas atjaunošana

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēts projekts „Dvietes muižas ēkas atjaunošana” (projekta Nr.
16-03-AL28-A019.2201-000033).


Projekta mērķis bija atjaunot bijušo muižas ēku, kurā no 1943.–1972. gadam atradās Dvietes skola.