Lai veicinātu Dvietes pagasta attīstību un iedzīvotāju iesaisti sava pagasta uzturēšanā, aktīvi piedalāmies dažādu projektu realizācijā. Gan piesaistot finansējumu no Eiropas struktūrfondiem, gan organizējot dažādus pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.


  ES finansēti projekti        Sadarbība