Dvietes īpašais

Dvietes pagasta teritorijā ir daudz īpašu vietu un lietu, ko apskatīt. Īpašais dabā, vēsturē, cilvēkos, ēdienā. Šobrīd aktuālais, ko iespējams iepazīt un izbaudīt
Dvietes pagastā: