Dvietes vēsture

Dvietes teritoriju veidojis neatkārtojams dabas spēks, kas zemi un cilvēkus šeit padarīja īpašus. Dvietes palienes pļavas ir vienas no nozīmīgākajām Latvijas teritorijā, pavasaros tajās pulcējas tūkstošiem putnu, lai pēc atpūtas turpinātu ceļu uz tālākām ziemeļu teritorijām.
Pavasara paliem applūdinot pļavas, veidojas auglīga augsne, kas piesaistīja cilvēkus šai teritorijai jau ļoti senā pagātnē.

Dvietes pagasta teritoriju cilvēki apdzīvoja jau akmens laikmetā. Pētot Dvietes palienes pļavas, arheologi atraduši daudz un dažādus darbarīkus, senlietas no akmens, bronzas laikmetiem, kas apliecina, ka teritorijā bijušas vairākas apdzīvotas apmetnes.

Šī enerģija starp dabu un cilvēku Dvietes teritoriju ir padarījusi unikālu un mums mūsdienās tas ir gan jānovērtē, gan jādaudzina.

Pats Dvietes pagasts veidojies 20. gadsimta divdesmitajos gados, sākotnēji iekļauts Ilūkstes apriņķī, tad Daugavpils rajonā, Ilūkstes novadā un šobrīd ietilpst Augšdaugavas novadā.