Dvietes skola 1960. gados

Turpinām stāstu par Dvietes muižas skolu sešdesmitajos gados. Šie gadi Dvietes skolā ir vērsti uz attīstību. Kopumā uzlabojas izglītības pieejamība, arvien pieaug skolēnu skaits. Skolā tiek mainīta izglītības sistēma, 1961./1962. mācību gadā nenotiek izlaidums, jo skola tiek pārveidota par astoņgadīgo skolu, kā arī jau izskan pirmās vēsmas par jaunas skolas celtniecību. 1963. gadā deputāts Pēteris Kokins debatēs par Padomju Latvijas tautas saimniecības attīstību informē, ka Dvietes skola ir veclaicīga, ar šaurām telpām, tāpēc vēl straujāk ir jādomā par jaunas skolas būvniecību (1). Šajā desmitgadē skolu vada Irēna Astiča (1960–1968) un Jānis Bružiks (1968–1977).
Skolotāji turpina strādāt Dvietes skolā no piecdesmitajiem gadiem un nāk jauni profesionāļi: Agnese Ruļuka, Veronika Sjakste, Vasermane, Austra Lejniece, Monika Smane, Veronika Vecele, Pēteris Zemlickis (1960. gadā tiek apbalvots ar krūšu nozīmi “Teicamnieks izglītības darbā” (2)), Staņislavs Rimjāns, Antonija Sila, Helēna Barkāne, Inta Dilāne, Kazimirs Astičs, Olga Bružika, Eleonora Polza.

Skolēniem mācību laiks ir aktivitāšu pilns, gan piedaloties dažādos pulciņos, piemēram, fotografēšanas, naturālistu, gan sportojot, piedaloties sacensībās, gan dodoties pionieru gaitās, kas arī ir visvairāk datētas periodiskajos izdevumos. Aktivitātes, kas norisinājušās, piemēram, 60. gadā “Septiņgades talcinieki” Dvietē ierīkojuši trušu fermu (3), 1961. gadā skolēni dodas palīgos uz kukurūzas sējas talkām (4), J. Pupiņš – Mičurina kolhoza 2. brigādes brigadieris ziņo, ka skolēni palīdz arī stādīt “Priekuļu” agros kartupeļus (5). Pionieru darbība bija patiešām ļoti plaša un daudzveidīga, par to liecina raksts “Avangardā (Daugavpils)” 1962. gadā, divu gadu periodā pionieri ir: iekārtojuši Ļeņina un tautu draudzības stūrīšus, sagatavojuši 28 instruktorus-bibliotekārus, elektriķus, fotogrāfus, iestādījuši 8300 kociņus un 1000 dekoratīvos krūmāju, savākuši 11 tonnas metāllūžņu un 4 t pelnu, uzņēmušies šefību par 5 ha lielu augļu dārzu un nopelnījuši 800 izstrādes dienas (6) – un to visu mūsu pašu dvietieši! Dvietes skolēni arī dodas uz dažādām sacensībām, gan ekskursijās, piemēram, republikas jauno tehniķu skatē dvietieši “Maketu un uzskates līdzekļu pagatavošanā” iegūst otro vietu (7), sekmīgi mācoties un vācot pelnus, nopelnīta ekskursija uz Rīgas pionieru pili skolotājas Barkānes vadībā (8). Naturālisti 64. gadā Rīgas pionieru pilī rāda un stāsta par pašu audzētajām vīnogām (9). Avīze “Avangards (Daugavpils)” 1966. gada 25. maija apjomīgā rakstā stāsta par 1965./1966. gada absolventiem, vēstot, ka skolēni iestādījuši liepu un kastaņu kokus, kas nu augs un vēstīs par viņu skolas gaitām. Skolnieces Sofija Millere, Irēna Bekere, Anna Zviedrāne, Anastasija Pupiņa un Albīna Ancāne stāsta, ka turpinās mācības Ilūkstes 1. vidusskolas 9. klasē. Jānis Miltināns, Staņislavs Krapāns un Jānis Muncis sūtīs dokumentus uz Višķu lauksaimniecības tehnikuma mehanizācijas nodaļu. Interesantas fakts, ka par plaša profila mehanizatoru vēlas kļūt arī Valentīna Mikņedoviča. Viņa plāno mācīties Aglonas lauku mehanizācijas skolā. Olga Lavrinoviča lieliski zīmē, tāpēc viņa izvēlējusies Rīgas daiļamatniecības skolu. Vai šie plāni katram absolventam arī realizējušies? Sarunā ar Staņislavu Krapānu šajā vasarā noskaidrojām, ka viņš patiešām arī izmācījās par mehanizatoru un kā vēsta raksts, bieži ar klasesbiedriem un skolotāju Intu Silu devās braucienos ar riteņiem pa tuvējo un pat tālāku apkārtni (10).

1960. gadā skolu absolvēja 11 skolēni, 1961. – Dvietes septiņgadīgo skolu absolvēja 10 skolēni, 1963. – nu jau astoņgadīgo Dvietes skolu absolvēja 16 skolēni, 1964. – 16 skolēni, 1965. – 19 skolēni, 1966. – 18 skolēni, 1967. – 20 skolēni, 1968. – 10 skolēni, 1969. gadā – 23 skolēni absolvēja Dvietes skolu.

Tuvojoties 60. gadu noslēgumam ideja par jaunas skolas celtniecību arvien vairāk aktualizējas, jo skola paliek arvien šaurāka lielajam skolēnu skaitam, kas īpaši palielinās 60. gadu otrajā pusē, kad arī pats Dvietes pagasts uzplaukst un dzimst arvien vairāk bērnu. 1968. gada “Padomju Jaunatnes” rakstā “Ar kopīgām pūlēm” tiek intervēta Daugavpils rajona izglītības nodaļas vadītāja Margarita Popliko, kas sarunā min, ka Mičurina kolhozs apņēmies uzbūvēt jaunu astoņgadīgu skolu 320 skolēniem. Tiks sākts darbs, līdz būs pabeigta projekta dokumentācija (11). Kāda būs nākamā skola, ar cerībām nākotnē skatās skolēni un skolotāji!

Būsim priecīgi, ja sniegsiet jaunu informāciju par skolas dzīvi, skolotājiem, skolēniem no šī laika perioda. Kā arī būsim pateicīgi, ja nodosiet fotogrāfijas, to kopijas kopējam arhīvam.

 1. Debates par Padomju Latvijas tautas saimniecības attīstību un valsts budžetu. Cīņa. 27.12.1963. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:47146%7Carticle:DIVL105%7C
 2. Apbalvotie pedagogi. Skolotāju avīze. 22.07.1960. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:676898%7Carticle:DIVL69%7C
 3. Septiņgades talcinieku pasts. Pionieris. 16.03.1960. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:222455%7Carticle:DIVL183%7C
 4. Arī skolēniem ir ko darīt kukurūzas laukos. Padomju jaunatne. 21.05.1961. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:277782%7Carticle:DIVL22
 5. Stādam kartupeļus. Avangards (Daugavpils). 17.05.1962. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:408427%7Carticle:DIVL163%7C
 6. Ja katrs tā… Avangards (Daugavpils). 02.06.1962. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:663102%7Carticle:DIVL81%7C
 7. Republikas jauno tehniķu skates uzvarētāji. Pionieris. 16.05.1961. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:263896%7Carticle:DIVL269%7C
 8. Klāt ziemas brīvdienas. Avangards (Daugavpils). 05.01.1963. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:408524%7Carticle:DIVL237%7C
 9. Jauno ražas skate. Zvaigzne. 05.12.1964. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:142047%7Carticle:DIVL577%7C
 10. Liepas stāstīs par jauno dvietiešu darbiem. Avangards (Daugavpils). 26.05.1966. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:409048%7Carticle:DIVL183%7C
 11. Ar kopīgām pūlēm. Padomju jaunatne. 19.04.1968. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:96473%7Carticle:DIVL101%7C

Citi raksti par Dvietes skolēnu dzīvi:
* Rudens. Pionieris 15.10.1963. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:11872%7Carticle:DIVL278%7C
* Atvadoties no skolas. Avangards (Daugavpils). 22.06.1965. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:408902%7Carticle:DIVL160%7C
* Laikraksta “Avangards” kausu izcīņa rudens krosā.
Avangards (Daugavpils). 28.10.1965. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:408957%7Carticle:DIVL151%7C
* Līksmi skan pionieru dziesmas. Avangards (Daugavpils). 21.05.1966.http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:409044%7Carticle:DIVL179%7C