Dvietes skola (1943–1972)

Dvietes pamatskola dažādos laikos atradusies dažādās ēkās. 1943. gadā tā tika ierīkota bijušajā grāmatvedības kantora ēkā un tur atradās līdz pat 1972. gadam, kad tika uzcelta jaunā Dvietes pamatskolas ēka.

2014. gadā biedrība “Dvietes vīnogas” noslēdz nomas līgumu ar pašvaldību, lai uzsāktu ēkas saglabāšanas un atjaunošanas darbus. Pateicoties iedzīvotāju atbalstam un ES fondu finansētiem projektiem ir izdevies atjaunot ēkas fasādi un mansardu. Biedrība ēkā organizē dažādus pasākumus, izstādes.

1940–1949

1950–1959

1960–1969

1970–1972

Atmiņu stāsti