Dvietes skola 1970.–1972. gadā

Noslēdzot rakstu sēriju par Dvietes muižas skolu periodā no 1943. gada līdz 1972. gadam, esam nonākuši līdz pēdējiem trīs mācību gadiem. 60. gadiem noslēdzoties un līdz pat 1977. gadam skolas direktors bija Jānis Bružiks.
1969./1970. gadā skolu absolvēja 21 skolēns, audzinātāja Helēna Barkāne. 1970./1971. gada skolu absolvēja 25 skolēni, audzinātājs Staņislavs Rimjāns. Pēdējie skolēni, kas absolvēja Dvietes muižas skolu 1971./1972. kopumā bija 17 jaunieši, audzinātāja Vija Stūpiņa. Noslēdzot šo laiku muižas skolā, tajā vēl strādāja šādi skolotāji: Agnese Ruļuka, Veronika Vecele, Staņislavs Rimjāns, Kazimirs Astičs, Irēna Astiča, Olga Bružika, Eleonora Polza, Vija Stūpiņa, Ausma Caune, Olga Kokina, Anna Užule, Austra Ozoliņa, Irma Ivanova, Agafonova, Gredovkins.  

1970. gada augusta avīze Avangards (Daugavpils) vēsta, ka “Mičurina” kolhozs iemaksājis savu daļu jaunās skolas projekta izstrādē, tāpēc ir sākusies būvlaukuma ierīkošana un jau nākamā gada trešajā ceturksnī skola tiks nodota ekspluatācijā (1).

Šajā laikā par Dvietes skolēniem vēsta arī priecīga ziņa sporta jomā. Ziemas meistarsacīkstēs 8-gadīgo skolu grupā Dvietes skolas skolēni izcīna čempionu titulu, fizkultūras skolotāja G. Gredovkina vadībā (2). 1971. gadā norisinās starpvalstu draudzības pasākums. No Armēnijas Ilūkstē, Dvietē un Daugavpilī viesojās 10. klases skolēni, kas iepazina vietējo skolu dzīvi, arī kolhoza darbību (3). Šis notikums ir apskatāms arī foto galerijā.
Un nu, klāt arī 1972. gada 1. septembris, kad skolēni priecīgām un satrauktām sejām dodas uz jauno Dvietes pagasta skolu (4).

Būsim priecīgi, ja sniegsiet jaunu informāciju par skolas dzīvi, skolotājiem, skolēniem no šī laika perioda. Kā arī būsim pateicīgi, ja nodosiet fotogrāfijas, to kopijas kopējam arhīvam.

1.      Ceļ par kolhozu līdzekļiem. Avangards (Daugavpils). 11.08.1970. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:409699%7Carticle:DIVL115%7C
2.      Veselības trasēs – skolēni. Avangards (Daugavpils). 20.03.1971. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:409795%7Carticle:DIVL196%7C
3.      “Lai nostiprinās draudzības!”. Avangards (Daugavpils). 20.04.1971. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:409806%7Carticle:DIVL113%7C
4.      Skaista dāvana Dvietes skolēniem. Avangards (Daugavpils). 05.09.1972. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:410021%7Carticle:DIVL62%7C

Dvietes skolas 1970.–1972. gada skolēnu un skolotāju galerija