Dvietes skola 1940. gados

Atzīmējot 50. gadus, kā izskanējis pēdējais skolas zvans Dvietes muižas skolā (1943–1972), ir apkopta informācija par skolēniem un skolotājiem, skolas dzīvi un aktivitātēm ārpus tās, kas norisinājās muižas skolā.

1940. gadi Latvijā un pasaulē ir ļoti sarežģīti, Otrais pasaules karš pilnībā maina cilvēku dzīves visos tās aspektos. Lai arī visapkārt valda nomācošs gars, tomēr pēc iespējas, arvien darbojas skolas, dažāda vecuma bērni apmeklē skolu, lai apgūtu pamatzināšanas lasīšanā, rakstībā, rēķināšanā. Arī Dvietē, lai arī karš ir izpostījis daudzas ēkas un tiek postītas arī skolas, pagasta pārvalde rod iespēju pielāgot ēkas, kur mazajiem dvietiešiem turpināt apgūt zināšanas.
Kara periodā informācija par Dvietes skolu, skolēniem, skolotājiem ir maz zināma. Sakarā ar skolas ēkas nodegšanu 40. gadu sākumā, 1943. gadā Dvietes septiņgadīgā skola tiek izvietota Dvietes muižas ēkā, kas arvien ir pieejama ikvienam interesentam.
Pirms ēkas maiņas 1943. gada 15. maijā avīzē “Daugavas Vēstnesis” Nr. 112. pieejams raksts, kurā minēts, ka Dvietes tautskolā tika svinēts skolas izlaiduma akts un ģimenes diena. Mācību pārzinis Ēriks Lizinskis sveica klātesošos un 17 absolventiem izsniedz skolas beigšanas apliecības, kā arī pasniedz Zemgales krājkases krājgrāmatiņas ar pirmo iemaksu. Labākajiem audzēkņiem O. Vorotinskai un J. Zviedrānam Līksnas pag. lauksaimnieks J. Dyura dāvināja katram vienu sugas bullīti. Pārējie absolventi nav zināmi, tāpat arī par 1944. gada absolventiem informācijas iztrūkst.
1945. gadā skolu absolvē 16 skolēni un turpmāk ir pieejami gan absolventu saraksti, gan arī absolventu foto sākot ar 1947. gadu, minētajā gadā skolā mācījās 122 bērni.

Dvietes muižas skolā par pārziņiem sākotnēji bija Staņislavs Rimjāns (1944–1946), vēlāk Broņislava Ruža (1946–1950). Skolotāji 40. gados dažādos laika periodos bija Rudāne H., Matuzāne J., Brūkle O., Lošaks J., Puķīte Br., Pauniņa E., Pesočinska L., Laurinoviča I., Drobiševska M., Vanaģele V., Timšans Ksavers, Čūriška Gaļina, Rimjāne Ludmila, Lizinskis Ēriks.

Avoti:
Dvietes muižas skolas arhīvs.
Dvietes novadpētniecības krātuve.
Daugavpils zonālais Valsts arhīvs.
Vērtīgas veltes Dvietes tautskolas absolventiem. Daugavas Vēstnesis, Nr. 112., 15.05.1943. http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:111755|article:DIVL204

Būsim priecīgi, ja sniegsiet jaunu informāciju par skolas dzīvi, skolotājiem, skolēniem no šī laika perioda. Kā arī būsim pateicīgi, ja nodosiet fotogrāfijas, to kopijas kopējam arhīvam.